AUKTIONER  •  LITTERATUR  •  MEDLEMSMØDER  •  MEDLEMSBLADE  •  FOREDRAG
 

 

 

 

Dansk Numismatisk Forening

DANSK NUMISMATISK FORERINGS HISTORIE

 

Foreningen stiftes

I 1885 var det tolv velmeriterede borgere, der på generalmajor C.T. Jørgensens indbydelse af 17. oktober samledes. De kendte hinanden godt og var besjælede af samme interesse – numismatikken og samling af mønter, medaljer, pengesedler, betalingstegn, poletter og lignende objekter. De dannede ”Møntsamlerforeningen, stiftet 27. november 1885” med C.T. Jørgensen som formand.

 

Væsentlige begivenheder

1885

 

 

Indbydelse fra generalmajor C.T. Jørgensen om dannelse af en forening af møntsamlere.

”Møntsamlerforeningen i Kjøbenhavn” stiftes.

1886

 

Museumsdirektør C.F Herbst æresmedlem.

1888

 

Vilhelm Bergsøe formand.

1889

 

 

Navneændring til ”Den Numismatiske Forening i Kjøbenhavn”.

Medalje til ære for C.T. Jørgensen.

1893

 

Vilhelm Bergsøe, ”Danske Medailler og Jetons fra 1789-1891”.

1894

 

1894        Sophus Lindahl fremlægger medalje til ære for Vilhelm Bergsøe.

Medalje fremstilles over C.F. Tietgen.

1897

 

Vilhelm Bergsøe, ”Danske Medailler fra 1789-1892” XV tavler.

1898

 

Ludvig Bramsen formand.

1905

 

Navneændring til ”Numismatisk Forening i Kjøbenhavn”.

1909

 

Medalje over Chr. Jürgensen Thomsen.

1914

 

Johan G. Guildal formand.

1916

 

 

 

Medlemmerne af ”Møntsamlerforeningen af 1896” optages en bloc.

Numismatisk Forenings Medlemsblad Bind I, Nr. 1 udkommer (NFM).

J.W. Wilcken formand.

1924

 

Frederik Christensen formand.

1926

 

 

H.H. Schou, ”Beskrivelse af Danske og Norske Mønter 1448-1814

og Danske Mønter 1815-1923”.

1935

 

 

 

Martin Petersen formand.

Medalje over H.H. Schou og Frederik Christensen af Harald Salomon.

Nordisk Numismatisk Union stiftes.

1936

 

 

 

Sidste nummer af NFM, Bind XIV, Nr. 25 første nummer af Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad (NNUM).

Nordisk Numismatisk Årsskrift (NNÅ), Bind 1.

1945

 

Medalje for Georg Galster af Arno Malinowski.

1955

 

Poul M. Proschowsky formand.

1959

 

Georg Galster, ”Coins and History”.

1960

 

Navneændring til ”Dansk Numismatisk Forening”.

1964

 

Holger Hede, ”Danmarks og Norges Mønter”.

1967

 

Leo Hansen formand

1971

 

Medalje over Martin Petersen af Arno Malinovski.

1972

 

Georg Galster, ”Unionstidens Udmøntninger”

1975

 

 

Peter Hammerich formand.

Medalje over Leo Hansen af Halfdan Rui.

1976

 

 

Finn Rasmussen og Hjejl Resen, ”Numismatisk Index” Register til NFM og NNUM til 1970.

1978

 

 

Medalje for Holger Hede af Harald Salomon.

Første nummer af Numismatisk Rapport udkommer

1983

 

Leo Hansen ”Danmarks Officielle Pengesedler”.

1985

 

 

 

 

 

H.K.H. Prins Henrik protektor for Dansk Numismatisk Forening.

Todages symposium med danske og nordiske foredragsholdere på Nationalmuseet.

Dansk Numismatisk Forenings æresmedalje af E. Ellegaard Frederiksen indstiftes.

Jørgen Steen Jensen ”Møntsamlere og Forskere – Dansk Numismatisk Forening 1885-1985”.

1990

 

Preben Nielsen formand

1990

 

Biblioteket på Sønder Boulevard erhverves.

1993

 

 

Fin Grandt-Nielsen, ”Danske Billetter, Nødpengesedler 1807-16” (sammen med Odense Byes Museer).

1994

 

Medalje for H.K.H. Prins Henrik, 60 år af Jan Petersen.

1996

 

Peter Flensborg, ”Numismatisk Leksikon”.

1998

 

Medalje for overinspektør Jørgen Steen Jensen 60 år af Trine Maria Høy.

1999

 

Foreningen får egen hjemmeside.

2003

 

 

 

 

DNF udgiver i samarbejde med John Gylling Weile materialet fra K.G. Kaabers mangeårige arbejde med borgerkrigstidens (1234 - ) mønter.

Medalje i anledning af H.K.H. Kronprins Frederiks deltagelse i Sirius Patruljen i Nordøstgrønland af Jan Petersen.

2003

 

Medalje over H.K.H. Kronprins Frederiks deltagelse i Sirius patruljen i Østgrønland 2000

2004

 

Sven Aagaard, Frederik III Kronemønt København.

2006

 

Kasper G. Andersson, ”Til Folkets sande Gavn”.

 

2009

 

Næstformand Bent Petersen 75 år, unik medalje.

 

2010

 

Formand Preben Nielsen 60 år, unik medalje

 

2010

 

 

Medalje i anledning af Nordisk Numismatisk Union møde, formgivet af Torben Juul Hansen.

 

2010

 

 

 

Symposium i anledning af foreningens 125 års jubilæum.

Medlemmer udstiller på Nationalmuseet.

125 års jubilæumsmedalje designet af Torben Juul Hansen.

 

2010

 

Niels Jørgen Jensen og Mogens Skjoldager, ”Frederik 1’s søslinge 1524-1528.

 

2011

 

Sven Aagaard, ”Frederik III Guld- og Speciemønt 1648-1670”.