AUKTIONER  •  LITTERATUR  •  MEDLEMSMØDER  •  MEDLEMSBLADE  •  FOREDRAG
 

 

 

 

Dansk Numismatisk Forening

LIDT OM DANSK NUMISMATISK FORENING

 

Dansk Numismatisk Forening blev stiftet 27. november 1885 i København af en kreds af møntsamlere under navnet Numismatisk Forening i København.

 


 

Ønsker du at være engageret og aktivt møntsamler, der til hele tiden følger med i hvad der sker på det numismatiske område i Danmark, giver et medlemskab i Dansk Numismatisk Forening mange fordele.

 


Medlemsfordele

Som medlem af Dansk Numismatisk Forening kan du deltage i Foreningens auktioner, købe numismatisk litteratur med rabat, benytte foreningens bibliotek og udveksle erfaringer med andre samlere. Som medlem modtager du også tidsskrifterne: Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad og Numismatisk Rapport med baggrundsviden, nyheder, auktionsomtaler og auktionslister.

 


Medlemsmøder

Foreningens medlemsmøder holdes i Bethesda, Rømersgade 17, København ved Israels Plads.

I forbindelse med medlemsmøderne holdes en auktion over numismatiske effekter. Inden auktionen er der eftersyn over auktionsmaterialet fra kl. 18.30 til 19.15. Efter forenings­meddelelserne introduceres et numismatisk emne ved et kort foredrag eller videofremvisning.

 


Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad

I samarbejde med de øvrige medlemmer af Nordisk Numismatisk Union udgives et fælles Medlemsblad, der udkommer med fire numre om året. Bladet indeholder artikler, boganmeldelser og nyheder.

 


Numismatisk Rapport

Dansk Numismatisk Forening udgiver sit eget tidsskrift: Numismatisk Rapport. I bladet bringes artikler med forskellige numismatiske relationer, foreningsmeddelelser, information om de danske møntauktioner, boganmeldelser og nyheder om mønter(indeks til Numismatisk Rapport). Der udkommer fire numre af Numismatisk Rapport pr. år.

 


Fraktionsmøder

Samlere af pengesedler, primitive betalingsmidler og antikke mønter holder fraktionsmøder i Foreningens bibliotek Søndre Boulevard 65, København V. kl. 19.00 – 21.00

 


Foredrag

I samarbejde med Den kgl. Mønt- og Medaillesamling arrangeres foredrag på Bethesda, Rømersgade 17, København ved Israels Plads ca. kl. 19.00. Det er foredrag over forskellige numismatiske emner, med foredragsholdere fra både ind- og udlandet. Der afholdes normalt fire arrangementer hvortil der er gratis adgang pr. år.

 


Auktionseftersyn

Før hver auktion er der eftersyn af auktionsmaterialet i auktionslokalet fra kl. 18.15 – 19.00.

 


Litteratur

Dansk Numismatisk Forening har en lang tradition for at udgive numismatisk litteratur. På de fleste af bøgerne får du en væsentlig medlemsrabat.

 


Medaljer

Dansk Numismatisk Forening har siden 1889 udgivet over 16 medaljer. Nogle af medaljerne kan stadig købes.

 


Dansk Numismatisk Forenings auktioner

Foreningen afholder auktioner i perioden september – maj. På auktionerne udbydes numismatisk litteratur, auktionslister, antikke mønter, mønter fra Danmark og de danske besiddelser, udenlandske mønter, pengesedler, medaljer, betalingstegn med videre. Kun medlemmer af foreninger tilsluttet Nordisk Numismatisk Union kan byde på Dansk Numismatisk Forenings auktioner.