AUKTIONER  •  LITTERATUR  •  MEDLEMSMØDER  •  MEDLEMSBLADE  •  FOREDRAG
 

 

 

 

KOMMENDE AUKTIONER
BEMÆRK: Der bliver lukket for budgivning dagen før auktionsdagen kl. 18.00, for at kunne nå at få alle brevbud med.

Vær venlig at afgive brevbudene i god tid, da det er tidskrævende at registrere dem - især hvis der kommer mange bud i sidste øjeblik.

 

Vælg auktion: 555  Billeder til kommende auktioner


Du ser nu auktion nr. 550

 DANSK NUMISMATISK FORENINGS AUKTION 550
 onsdag den 11. september 2019
 Ved auktionen har kun medlemmer af foreninger tilsluttet Nordisk Numismatisk Union ret til at købe
 
 
Lot Beskrivreferencekvalitetminimum Brevbud
 Rom
Rom Republik, Anonym, Victoriatus 211 f.Kr. blanketfejlCrawf 44/11(+)200
Rom Republik, L Flaminus Cilo, Denar 109 f.Kr.Crawf 302/11200
Rom Republik, L Mussidius Longus, Denar 42 f.Kr.Crawf 494/421200
Augustus, As (27 f.Kr.-14 e.Kr.) 6 f.Kr. av ucentreretRIC 441, S 16881100
Claudius, Æ 23 41-54 MakedonienRPC1-16121÷/150
Trajan, Sesterts 98-117RIC 551, S ej100
Hadrian, As 117-138RIC 898, S 36711(÷)/1100
Antoninus Pius, Denar (138-161) 150-151 rv som S 4008RIC 199c cfr1(+)/1125
Antoninus Pius, Denar (138-161) 151-152RIC 211, S 41121100
10 Antoninus Pius, As (138-161) 140-144 rv FELICITASRIC 679, S ej1100
11 Antoninus Pius, As (138-161) 145-161 patinaRIC 827a, S 43141/1(+)125
12 Antoninus Pius, Dupondius (138-161) 153-154RIC 920, S 42791/1(÷)125
13 Antoninus Pius, As (138-161) 157-158 uregelmæssigt præg rv som S S4176RIC 10231+75
14 Pisidia, Æ 13 138-161 Antiochia, Pseudo autonom av ridserRPC IV 73491(+)50
15 Faustina Junior, As -175 (154-156) let tæretS 47371100
16 Faustina Junior, Sesterts -175 (161-175)S 52811125
17 Marcus Aurelius, Dupondius 161-180RIC 1234a, S 48061125
18 Lucius Verus, Sesterts 161-169S 53691/1÷125
19 Commodus, Denar 180-192RIC 364, S 56551100
20 Otacilia Severa, Sesterts av tæretRIC 245.7, S 91641/1+125
21 Gallienus, Antoninianus 253-268 rv VIICS 10240 cfr1(÷)/130
22 Aurelian, Antoninianus 274-75 Cyzicus rv svagt prægAurelian. Antoninianus slået Cyzicus 274-75. RIC 369/Sear 11599.Flot mønt.1+/150
23 Probus, Antoninianus 278-80 lidt tæretRIC 157, S 119531+50
24 Probus, Antoninianus 280-81 Antiokia mønt B skjoldetRIC 157, S 11953150
25 Probus, Antoninianus 280-81 Antiokia mønt r rv svagt præg kobberudtrækRIC 925, S120211(+)/140
26 Galerius Maximian, Post-Reform Radiate 305-311 KarthagoS 144221++125
27 Constantius 2. Reduced Maiorina 354-361 2,70 gS 182621+/1++100
28 Gratian, Centenionalis 367-383 2,43 gS 20016 cfr150
29 Valentian 2. Maiorina 375-392 4,22 gS 20269 cfr40
30 Arcadius, Centenionalis 383-408 2,54 gS 208181(+)/1++100
 Danmark
31 Danmark, Chr.4. 2 Skilling 1604 lille hugpibemærkeH 79A, Si 30.11(+)50
32 Danmark, Chr.4. 2 Skilling 1645H 151A, Si 37165
33 Danmark, Fr.3. 2 Skilling 1668 utydeligt årstalH 140A, Si 23.21(÷)60
34 Danmark, Chr.5. 2 Skilling 1677H 74A, Si 7.1140
35 Danmark, Fr.4. 2 Skilling 1716 hugpibemærkeH 59, Si 54150
36 Danmark, Fr.4, 1 Skilling 1722H 51, Si 3160
37 Danmark, Fr.4. 12 Skilling 1702 let bukletH 62, Si 59180
38 Danmark, Chr.7. 4 Skilling 1783H 32, Si 61(+)80
39 Danmark, Chr.7. 4 Skilling 1807H 36, Si 71(+)60
40 Danmark, Chr.7. 1 Dreiling 1787H 47, Si 371/1(÷)40
41 Danmark, Chr.7. 1 Dreiling, 1 Sechsling, 1/24 Specie 1787, 1787, 1799 3 stkH 476,47,441,1,1(÷)30
42 Danmark, Fr.6. 1, 4, 8 Skilling 1809, 1819, 1836 3 stkH 7, 32, 31B1+, 1, 1(÷)30
43 Danmark, Fr.6. 2 Skilling 1809 lige halsH 9, Si 31++35
44 Danmark, Fr.6. 2-16 Skilling 1812-1818 8 stk1-1÷30
45 Danmark, Fr.6. 32 skilling 1820H 29B, Si 25.2O11.500
46 Danmark, Fr.6. 2 Skilling 1836H 34, Si 191++80
47 Danmark, Fr.6.-Chr.8. ½, 1, 2 Rigsbankskilling 1812-1842 10 stk1-1(÷)50
48 Danmark, Chr.8. 16 Rigsbankskilling 1842H 6, Si 101(÷)/150
49 Danmark, Fr.7. ½ Rigsdaler 1854H 9175
50 Danmark, Fr.7. 1 Specie 1854 av brochesporH 4A(1(+))125
51 Danmark, Fr.7. 4 Skilling 1856H 11B, Si 10.2O150
52 Danmark, Chr.9. 1 Øre - 20 Kroner Mønthuset Danmark, Æ 1(+), Ag 1÷, Au O1 (1900, 1876) 9 mønter2.800
53 Danmark, Chr.9. 1, 2, 2 Øre 1882, 1881, 1889 kantskade 3 stkSieg 1.11++,1(+)/150
54 Danmark, Chr.9. 25 Øre 1894Si 1.21÷/125
55 Danmark, Chr.9. 1 Krone 1898 lille kanthakSi 1.21(+)200
56 Danmark, Chr.9. 2 Kroner 1897 pletterSi 1.21(+)200
57 Danmark, Chr.9. 2 Kroner 1899Si 1.21++400
58 Danmark, Chr.9. 10 Kroner 1898 Au av snavs1++950
59 Danmark, Chr.9.-Fr.9. 2 Kroner 1888-1958 11 stk renset, skjoldet1+175
60 Danmark, Chr.9.-Mr.2. 2 Kroner 1875 + 2, 5, 10 kroner 1958, 1964, 1967, 1972 erindring 5 stk1÷-O190
61 Danmark, Fr.8.-Mr.2. 2, 5, 10 Kroner 1906, 1937, 1958, 1960, 1967, 1968, 1972 7 stk renset, skjoldet1+90
62 Danmark, Fr.8. 10 Kroner 1908 AuO-O1950
63 Danmark, Fr.8. 10 Kroner 1909 AuO-O1950
64 Danmark, Fr.8. 20 Kroner 1911 AuO-O11.600
65 Danmark, Chr.10. 25 Øre, ½ Krone 1913, 1918, 1919, 1921, 1926, 1940 6 stkSieg 31-1+40
66 Danmark, Chr.10, Mr.2. 2, 500 Kroner 1916, 2008 2 stk1+, O500
67 Danmark, Chr.10. 20 Kroner 1916 av rids små kantskader AuO11.900
68 Danmark, Chr.10. 1 Øre 1917, 1920 2 stkSi 3.1, 3.41+30
69 Danmark, Chr.10. 10 Øre 1922Si 131+80
70 Danmark, Chr.10. 2 Kroner 1924Si 3.11(÷)50
71 Danmark, Chr.10. 2 Øre 1926 rev snavsetSi 4.11+250
72 Danmark, Chr.10. ½ Krone 1939Si 1.21(+)300
73 Danmark, Chr.10. 10 Øre 1945 mørk, kantskaderSi12.31+100
74 Danmark, Chr.10. 10 Øre 1947Si 12.21+250
75 Danmark, Chr.10.-Mr.2. 2, 5, 10, 200 Kroner 1923, 1960, 1967, 2004 Mønthuset Danmark, "bryllupsmønter" 4 stkO1-O260
76 Danmark, Mr.2. 10 Kroner 1986 Ag erindringM200
77 Danmark, Mr.2. 25 Øre - 20 Kroner 1992, 1993, 1994, 1995 4 stk DKM møntsæt pap let slidtO80
78 Danmark, Mr.2. 200 Kroner 1997, 2004 erindering 2 stkO450
79 Danmark, Mr.2. 10 Kroner 2005 HC Andersen Den grimme Ælling AuM1.900
80 Færøerne, Chr.10. 2 Øre 1941Sieg 21+50
81 Grønland, KGH, 1 Krone 1960Sieg 71++75
 Pengesedler
82 Slesvig, Tønder, 4, 12, Schilling 1812 2 stkO1.200
83 Kreditbanken Randers, 10 Øre u.årSi 451(+)250
84 10 kroner, 1952 blindetier 3 stkDOP 139, Si 130130
85 5 kroner, 1954, 1955, 1955 3 stkDOP 137,138, Si 128, 1291+30
86 50 kroner, 1982, 1985 Thomasen/BillestrupDOP 150, Si 141O120
87 S.O.S. Haderslev, 1 Krone 1927 række med 4 sedlerO75
88 JAK andel, 1 Andel 1931 BrørupSi 1O100
89 Dansk Stats-Præmieobligation, 50 Kroner 1948, 1954, 1959, 100 kroner 1977 4 stk1-O175
90 Færøerne, 10 krónur, (1978) i "seddelbrev"Si 27O30
91 Sverige, 5 Kronor 1941KP 33xO40
92 Sverige, 10 Kronor 1944KP 40eO40
93 Finland, 1 Mark 1915 serie AP 166O40
94 Letland, 1, 2, 10 latvijas rublu, 1992 10, 10, 8 stk i alt 28 stkKP 35,36,38O50
95 Tyskland, 50 Rentenmark 1934 2 nålestikKP 1721+800
96 Tyskland, Allierede Overkommando, 20 Mark 1944KP 19561(+)75
97 Rusland, 25, 100, 500 Rubler 1909, 1910, 1912 3 stkP 12, 13b, 14aO-O140
98 Frankrig, 100 Francs 1944KP 123cO75
99 Italien, 5, 10, 50 Centisimi 1918 nødsedler 3 stkO25
100 Italien, 10 Lire 1943KP M 13O30
101 Italien, 1000 Lire 1971KP 1016O25
102 Liechtenstein, 10, 20, 50 Heller 1920 3 stk nødsedlerKodnar 572O30
103 Rumænien 5000 Lei 1944, Ungarn, 100, 1 Pengö 1930, 1944 3 stkP 98, -O35
104 Cypern, Grækenland, Bulgarien, 50 Sent, 100 Drachmer, 5 Leva 1988, 1941, u.år 3 stkP 52, 116a, 95.aO35
105 Tyrkiet, Indonesien, Thailand, 100, 500 Lirasi, 1000 Rupia, 50 Baht 1970, 1970, 1987, 1992 4 stkP 194-5, 124a, 94O35
106 Marokko, 50 Cents 1944KP 41O40
107 Mexico, 5 Pesos 1943KP 34bO50
108 Kina, 1000 Yuan 1945KP 294O50
109 New Caledonia, 1 Franc 1943KP 55O75
 Holland
110 2½ Cents 1903-1941 (komplet ÷ 1919), 49 stkKM134,160,171O1-1100
111 5 Cents 1850, 1863, 1907, 1908, 1909 11 stkKM91,1371-1+100
112 5 Cents 1913-1992 ca 155 stk100
113 10 Cents 1849-1994 ca 252 stk200
114 10 Cents 1849-1985 alle i Hartberger, ca 68 stk100
115 ½ Gulden 1904, 1929, 1930 4 stk1-1+50
116 1 Gulden 1763KM 100.1125
117 1 Gulden 1846, 1847 2 stkKM 6650
118 1 Gulden 1861KM 931÷/O150
119 1 Gulden 1856, 1892, 1898 3 stkKM 93, 1171(÷),1,1100
120 1 Gulden 1901, 1914 (2), 1915 (2), 1916 6 stkKM 122.1, 1481+-1125
121 1 Gulden 1922 - 1940 19 stkKM 161.1O1-1250
122 1 Gulden 1954 - 1995 Ag 103, CuNi 120 stk1.000
123 2½ Gulden 1847 rensetKM 69.2150
124 2½ Gulden 1850, 1864 været hængslet, 2 stkKM 82150
125 2½ Gulden 1869 ridset, 1870 kantskade 2 stkKM 821100
126 2½ Gulden 1930-39 en monteret 18 stkKM 165O1-1600
127 2½ Gulden 1959-66 Ag .720 15 g 24 stkKM 185O1-1+500
128 10 Gulden 1970 (6),1973 (3) Ag .720 25 g 9 stkKM 195,196O1-1+300
129 Holland/Curacao, 25 Cents 1848-1993 i Harberger, ca 62 stk100
 Udland
130 Sverige, 4 Skilling Banco 1851 små hakSi 2251(÷)40
131 Sverige, Osc. 1/32, 1/16, 1/16 Rd Sp, 10 Öre 1853, 1848, 1853, 1859 4 stk1-1÷40
132 Norge 10 Kroner 1964 erindring, Østrig 2 gr.-10 schilling 1974 +, diverse 14 stk25
133 Finland, 10 Euro 2005 50 års fredSi 136proof50
134 Finland, 10 Euro 2006Si 141proof50
135 Finland, 100 Markkaa 2000Si 109proof100
136 Saksen-Alb. Joh.Georg, 1/4 Taler 1617 jubilæums taler, kantskade, indslået stjerneKM 961250
137 England, Eliz.2. 5 Pounds 2010 Ag/CuNi?KM 1146M75
138 Frankrig, 10 euro, 2011 WWF Ag .900 22,2 gKM 1806M75
139 Schweiz, 20 francs, 1935 LB Au .900 6,45 gKM 35.1O11.200
140 Portugal, Maria 1. 40 Reis u.år, Azorerne, 10, 20 Reis 1865KM 283, 14, 151,1(÷),150
141 Canada, 1 cent - 1 dollar 1984 +, 1 Doller 1977, 1978O25
142 Canada, 1 dollar, Holland 5 Gulden 2000 2 stkproof50
 Medaljer med mere
143 H. Durant Æ, Finland VM ski 1978 Æ, U.S.A. 1776-1976 Ag Bundes rep. 25 år Ag 4 stkO-1+60
144 Willy Munck, 1962 Æ 50 mm (Salomon)ER 70O-O175
145 Ermelunden, 1946, Æ ? 110 mm + to "antikke" souvenier mønter1+40
146 Kongemærke Ag , 1940, + otte stk pins/mærker1+40
147 Christiania, 1 Løn 2002 messing, Cu 2 stkSieg 6.1, 6.21+-O150
148 Danmarks Historie, Dannabrog 1219, Christian 4. 1644, Genforeningen 1920, Befrielsen 1940 4 stk Ag .925 108 gO125
149 Danmarks Regenter, Gorm Den Gamle - Knud Den Store Ag .925 156 g 5 stkM200
150 Danmarks Regenter, Knud Den Hellige, Chr.7. forgyldt 2 stk 38 mmO40
151 Danmarks Regenter, Chr.8., Fr.7., Chr.9., Fr.8. forgyldt 4 stk 38 mmO60
152 Danmarks Regenter, Christian 10 2 stk 38 mm, Ag .925 31 g, forgyldtO50
153 Danmarks Regenter, Mr.2. 40 års regentjubilæum forgyldt 38 mmO35
154 Rønne, 1977, Blyklipping Mb 533 + fem stk. marchmedaljerO135
155 Sportsmedaljer, 1925, 1927, u.år 10 stk1-1+40
156 Litauen, Vytautas Didysis, 1430-1930 Ag 17,6 gO25
157 Belgien, 1, 2, 5, 10 Ecu 1991 XI CIN kongres (numismatik)O50
158 Tyskland, kejserprokl. Erindring Øvelse (øsken fjernet) 1871-1896, u.år 2 stk Al, Bronze 36, 39 mm1, 1+40
159 Frankrig, Napoleon, Luneville år IX (1801) 42 mm Æ perforeret (Andrieu)135
160 Frankrig, Napoleon, 1796, 1805 Æ 40 mm 2 stk Nypræg1+50
161 Frankrig, Napoleon 3. Dyrebeskyttelse 42 mm bronze (Victor Henrion)1+40
162 Frankrig, La Fayette, 41 mm bronze NyprægO140
163 Østrig, F Schubert, Ensidig u.år A Hartig bronze 40 mm140
164 Italien, Garibaldi, 1807, 1860 Sn? 35 mm1(+)25
165 Israel, statens grundlæggelse, 20 år, 1948, 1968 37-38 mm 2 stkO130
 Litteratur
166 Paul Steen, Gæld Kapital Rentehft20
167 Seaby, Greek Coins & Values, 1966indb20
168 D R Sear, Greek Coins and their Values 1978indb25
169 D R Sear, Greek Imp. Coins og Local Roman Coinage, 1982 Brugtindb20
170 D R Sear, Roman Coins & Values, 1970indb20
171 R Reece, Coinage of Roman Brittain, 2002hft20
172 J P C Kent, Die Römische Münze,50
173 Samlung Heynen, Die Antiken Münzen, + 3 Kataloger Sotheby m.fl Rom og Byzans Bonn 197625
174 M Bonfioli, Monete “Bizantine”, Museo Siena, 1984indb20
175 Samling sten og fossiler ca 84 poser500


 

Navn:
Vejledning:
1. Kun medlemmer af en forening tilsluttet Nordisk Numismatisk Union kan deltage i Dansk Numismatisk Forenings auktioner.
Bliv medlem her
2. Læs auktionsbetingelserne igennem:
Auktionsbetingelser
3. Fremsendes der flere brevbud fra samme medlem bliver alle modtagne brevbud anset for modtaget på det tidspunktet hvor de sidst modtagne brevbud er modtaget.
4. Ved tryk på "Send brevbud" komme nye bekræftelsesside. Kontroller oplysningerne og tryk på "Send brevbud". Buddene modtaget efterfølgende pr. mail.
5. De afsendte brevbud er til enhver tid bindende.
6. Bud skal være DNF ihænde senest dagen før auktionen.
Adresse:
Postnr. og by:
Land:
Telefonnr.:  
e-mail:
Medlemsnr./forening:
     

Faktura bedes fremsendt via:

Vælg leverings-/forsendelsesmetode.:

 

 

Ved valg "afhentning" udfyldes hvor og/eller hos hvem (Kun efter aftale)

Forsendelsesomkostninger tillægges efter gældende posttakster. Derudover skal tillægges 5 kr. til kuvert eller 20 kr. til pakkeemballage. De samlede beløb afrundes til et med 5 kr. deleligt beløb. Uanset fremsendelsestidspunktet forfalder købet til betaling iflg. betalingsreglerne i øvrigt.

Ved tryk på SEND BREVBUD bekræfter jeg, at jeg er bekendt med auktionsbetingelserne

Der kommer nu en ny side frem (evt. på en ny/anden fane). Bud er først gået igennem, når der på næste billede er trykket på BEKRÆFT BREVBUD