AUKTIONER  •  LITTERATUR  •  MEDLEMSMØDER  •  MEDLEMSBLADE  •  FOREDRAG
 

 

 

 

Dansk Numismatisk Forening

AUKTIONER I DANSK NUMISMATISK FORENING

Auktioner afholdes fra ca. kl. 1815 med eftersyn til kl. 1900 hvorefter der vil være foreningsmeddelelser inden selve auktionen starter:

 

Bethesda Kirken

Rømersgade 17

1362 København K

 

Regler for køb 

 1. Kun medlemmer af en forening tilsluttet Nordisk Numismatisk Union kan deltage i Dansk Numismatisk Forenings auktioner.
 2. Til hammerslaget lægges et gebyr på 15 procent til Dansk Numismatisk Forening.
 3. De købte effekter skal normalt betales og afhentes i forbindelse med auktionen.
 4. Købere, der ikke selv kan være til stede ved auktionen, kan sende skriftlige bud til provinsrepræsentanten. Skriftlige bud skal indeholde et maksimum beløb pr. auktionsnummer.
 5. Fremsendes der flere brevbud fra samme medlem bliver alle modtagne brevbud anset for modtaget på det tidspunktet hvor de sidst modtagne brevbud er modtaget.
 6. Provinsrepræsentanten byder på lige vilkår med de tilstedeværende medlemmer. Ved to enslydende brevbud, har det først modtagne bud førsteprioritet. Brevbud skal være provinsrepræsentanten i hænde senest dagen før auktion.
 7. Ved køb på brevbud tilkommer forsendelsesomkostninger, og først når Dansk Numismatisk Forening har modtaget den fulde betaling, sendes materialet til køberen.
 8. Breve der sendes med almindelig breve sendes for købers ansvar.

Regler for salg 

 1. Sælgeren giver Dansk Numismatisk Forening fuldmagt til, at optræde som sin stedfortræder ved salget af de indleverede effekter.
 2. Salget sker til højst opnåelig pris til medlemmer af Dansk Numismatisk Forening og/eller til medlemmer af foreninger tilsluttet Nordisk Numismatisk Union.
 3. Dansk Numismatisk Forening beregner sig et salær på 10 procent af hammer­slags­prisen for de første 500 kr., 5 procent mellem 500 kr. og 1.000 kr. og 2,5 procent af den del der overstiger 1.000 kr., dog maksimalt 500 kroner pr. solgt auktionsnummer. Der er ikke salgssalær på guldmønter.  Salæret er inklusive moms.
 4. Afregningen for salget sker normalt umiddelbart efter salget af de sidste effekter. Der foretages a conto afregning i maj og december måned. Eventuel anden a-conto- eller forskudsafregning kan dog aftales med Dansk Numismatisk Forening.
 5. Dansk Numismatisk Forening foretager fordeling af effekterne på foreningens auktionslister.
 6. Såfremt de indleverede effekter ikke opnår den aftalte minimumspris, afgør sælgeren om disse skal returneres eller forsøges solgt til en af Dansk Numismatisk Forening fastsat minimumspris.

Eksempel på salgssalærer: