AUKTIONER  •  LITTERATUR  •  MEDLEMSMØDER  •  MEDLEMSBLADE  •  FOREDRAG
 

 

 

 

Dansk Numismatisk Forening

DEN KGL. MØNT- OG MEDAILLESAMLINGS VENNER

 

Selskabet Den kgl. Mønt- og Medaljesamlings Venner er stiftet i 1945 med det formål at bidrage til samlingens forøgelse med stykker, hvis erhvervelse overstiger det ordinære indkøbsbudget.

 

Til medlemmer kan optages enhver person eller institution, hvis optagelse godkendes af bestyrelsen. Henvendelse til fhv. museumsinspektør Jørgen Steen Jensen tlf. 33 47 31 40 eller e-mail joergen.steen.jensen@natmus.dk.

 

Kontingent for personligt medlemskab 100 kr. pr. år. Livsvarigt medlemskab 1.000 kr.

 

I en årrække har Den kgl. Mønt- og Medaljesamlings indkøbsbudget nærmest været ikke eksisterende, og de nyerhvervelser, der har været til samlingen stammer i vid udstrækning fra gaver givet af Den kgl. Mønt- og Medaillesamlings Venner.

 

Selskabet holder et årsmøde, og der er gratis adgang til Nationalmuseets samlinger i Prinsens Palæ for medlemmerne.

Selskabet Den kgl. Mønt- og Medaljesamlings Venners bestyrelse pr. 11. juni 2009:

Poul Henning Knudsen, formand

Jørgen Steen Jensen

Jan Zahle

Preben Nielsen

Michael Andersen, Den kgl. Mønt- og Medaillesamling