Dansk Numismatisk Forening

AUKTIONER  •  LITTERATUR  •  MEDLEMSMØDER  •  MEDLEMSBLADE  •  FOREDRAG
 

 

 

 

Dansk Numismatisk Forening

FALSKE MØNTER

Falskmøntneri kaldes det at lave forfalskninger af cirkulerende mønter og pengesedler og derved skade samfundet. Sådanne falske mønter kan have en vis historisk interesse.

 

Forfalskninger af samlermønter kaldes ikke falskmøntneri, men møntforfalskninger.

 

Møntforfalskninger kendes allerede i renæssancen, og der er gennem tiderne også fremstillet kopier af ikke eksisterende mønter. Men moderne møntforfalskninger har ingen samlerværdi. De kan være mere eller mindre godt fremstillet, men får man sådan en mønt i samlingen bør man betragte det som ”lærepenge”, og advare andre samlere mod netop denne mønttype.

 

Møntforfalskninger kan være prægede, støbte eller ændrede mønter. Sidstnævnte består mest i ændring af et årstal eller møntmærke, i sjældnere tilfælde ved indstempling af monogrammer o.l. for derved at få en sjælden og værdifuld mønt. Støbte mønter kan ofte afsløres på mindre vægt eller små huller i overfladen. Prægede mønter er derimod svære at afsløre.

 

Her præsenterer Dansk Numismatisk Forening nogle eksempler på møntforfalskninger. Det er ikke en komplet liste eller der er ingen garanti for at andre mønttyper fremkommer. Kun ved at se på mange mønter, sammenligne detaljer, og tal med andre samlere så kan du opbygge en viden, og måske undgå køb af en møntforfalskning. Man kan sagtens på ferie i middelhavsområdet finde møntforfalskninger til 10 – 20 kroner stykket. Dem kan man roligt købe som souvenirs, men lad være med at give en høj pris for en mønt fra et område du ikke kender til, der er langt mellem de gode fund.

 

Kommentarer fra Nationalbanken omkring falskmøntneri: I henhold til møntloven er mønter, der er præget i henhold til den nugældende eller tidligere møntlovgivning, lovlig betalingsmiddel, jf. møntlovens § 4, medmindre de er indkaldt og ugyldiggjort. Dvs. bl.a. 1 kr. 1924 og den gule 1 kr. 1960 er ikke indkaldte eller ugyldiggjorte, og er derfor fortsat lovlig betalingsmiddel.

I forhold til den kommenterede straffelov (10. omarbejdede udgave) følger det af bemærkningerne til kapitel 18, side 194. at: "Eftergørelse af gamle mønter (og sedler) der ikke længere bruges som betalingsmiddel ikke er omfattet af kapitel 18, men brug af falske mønter og sedler, f.eks. over for samlere kan være strafbar som bedrageri."

 

Falske danske mønter

I 2009 kom der fra Beijing flere falske danske mønter. Det drejer sig om nogle af de sjældnere årgangsmønter hvor følgende kan nævnes:

1 øre: 1876, 1878, 1881, 1892

2 øre: 1876, 1887, 1892

5 øre: 1875, 1890, 1923

10 øre: 1923

25 øre: 1917

½ kr.: 1939

1 krone: 1924, 1960

 

De mønter, som her er nævnt er udbudt til en pris af 10 US $ pr. stk. Alle var markeret med COPY, men der kendes også mønter uden kopi mærket - se eksempler på mønterne længere nede.

 

Se mere om falske mønter på Dansk Mønts hjemmeside: HER

 


 

BEMÆRK: Ved at trykke på billedet fremkommer et større og tydeligere billede af mønterne.

 

Land Danmark
Regent Frederik 3.
Nominal 4 mark
År 1659
Reference H.Hede 95A
Korrekt vægt 22,27 gram
Vægt kopi 19,37 gram
Bemærkninger: Det er en slyngestøbt kopi, som kan kendes på blanketrevnen under skjoldet, og til venstre for monogrammet. En serie af slyngestøbte kopier dukkede op i 1970'erne. Disse er beskrevet i J. Sømods Danmarks Mønter, 1975 (3.udg.) og 1977 (4.udg.)

Land Danmark
Regent Christian 5.
Nominal 8 mark
År 1675
Reference H.Hede 72
Korrekt vægt 39,00 gram
Vægt kopi 37,65 gram
Bemærkninger: Det er en slyngestøbt kopi, som kan kendes på det utydelige højre bagben af hesten og det utydelige K i MARCK. Kopien er fra samme serie som forannævnte.

Land U.S.A.
Regent -
Nominal 1 dollar
År 1923
Reference R.S. Yeoman
Korrekt vægt 26,73 gram
Vægt kopi 22,36 gram
Bemærkninger: Udover den lavere vægt, har kopien på kanten tre steder, hvor riflingen er bredere. Det er de tre steder, hvor støbeformen er samlet. Det er konstateret, at kopien indeholde nikkel.

Land Athen
Regent -
Nominal triobol
År -
Reference -
Korrekt vægt 2,19 gram
Vægt kopi 2,35 gram og 2,42 gram
Bemærkninger: Disse mønter fremkom sammen. Det er usædvanligt, at en mønt er meget slidt på den ene side, og næsten ikke slidt på den anden. Det kan dog forekomme, men at to mønter skulle have fået en sådan behandling, og fremstå helt ens er utænkeligt.

Land Rom
Regent Vespasian
Nominal denar
År 69 - 79
Reference David R. Sear 2305
Korrekt vægt -
Vægt kopi 2,74 gram
Bemærkninger: Mønten har en glat og skarp kant, sådan ser kanten på romerske mønter ikke ud. Endvidere blev typen på et tidspunkt ofte udbudt til salg i Danmark.

Land Rom
Regent ?
Nominal Bronzemedaljon
År ?
Reference -
Korrekt vægt -
Vægt kopi 18,41 gram
Bemærkninger: Indskriften på forsiden: LVERVSAVGARM PARIHMAXIRPVIIII, giver ingen mening, endvidere har bagsiden et fantasimotiv, som virker romersk! Bagsidens bogstaver virker også for pæne.

Land Rom/Byzant
Regent ?
Nominal Follis
År ?
Reference -
Korrekt vægt -
Vægt kopi 13,22 gram
Bemærkninger: Motivet på forsiden virker meget naivt, og bagsiden er en forvirret efterligning af en byzantinsk follis med det store M, der er værdiangivelsen. Mønten er købt i 1990'erne i Tyrkiet for 10 kroner.

Land Bolivia, Potosi
Regent Carlos 2.
Nominal 8 real
År 1690
Reference Calicó, Calicó y Trigo 74
Korrekt vægt 27,07 gram
Vægt kopi 14,85 gram
Bemærkninger: Denne specielle mønttype kaldes en "cop mønt". De fleste spanske mønter fra 1600 tallet er cop mønter. Kopien vejer alt for lidt og overfladen er meget ulden. Den originale mønt er ikke sjælden og udbydes jævnligt til salg.

Land Mexico
Regent Carlos 3.
Nominal 4 escudos
År 1784
Reference Calicó, Calicó y Trigo 35
Korrekt vægt 13,53 gram
Vægt kopi 12,96 gram
Bemærkninger: Kopiens overflade er alt for pæn. Normalt vil disse 4 escudo mønter have cirkuleret, og der vil være slid på især brystbilledet af kongen. Guldmønter er altid eftertragtede og der findes mange møntforfalskninger.

Land Spanien
Regent Alfonso 13.
Nominal 5 pesetas
År 1890
Reference Calicó, Calicó y Trigo 8
Korrekt vægt 25,00 gram
Vægt kopi 9,23 gram
Bemærkninger: Denne møntkopi har en alt for lav vægt, og blanketten er meget tynd. Generelt må der advares mod falske spanske 5 pesetas, som er fremstillet i store mængder og solgt til turister på Solkysten.

Land Pourto Rico
Regent Alfonso 13.
Nominal 1 peso
År 1895
Reference Calicó, Calicó y Trigo 35
Korrekt vægt 25,00 gram
Vægt kopi 20,32 gram
Bemærkninger: 1 pesoen fra Puerto Rico er en eftertragtet mønt, som også samles af amerikanske samlere. Derfor er prisen på en ægte peso høj. Denne møntkopi kan bl.a. andet kendes på, at der er tre tværstriber på kanten, hvor støbeformen har været samlet.

Eksempler på de danske falske Beijing/kina mønter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grønlandske prøve-/fantasimønter